Projekt socjalny w ramach specjalizacji II stopnia w zwodzie pracownik socjalny

 

Rysunek przedstawia ulotkę promującą projekt socjalny ''Mamo Jesteś Naj''

Rysunek przedstawia ulotkę promującą projekt socjalny ”Mamo Jesteś Naj”

 

Rysunek przedstawia plakat promujący projekt socjalny ''Mamo Jesteś Naj''

Rysunek przedstawia plakat promujący projekt socjalny ”Mamo Jesteś Naj”