Ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Ośrodki wsparcia to placówki stacjonarnego pobytu dziennego dla ofiar przemocy domowej, które przeszły głębokie, traumatyczne wydarzenia związane z przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną, są w złym stanie psychicznym i nie mogą przebywać we własnych domach.
W ośrodkach wsparcia udzielana jest szeroko zakrojona pomoc dla osób dotkniętych przemocą w formie specjalistycznego poradnictwa:

 • prawnego;
 • medycznego;
 • psychologicznego
 • socjalnego
 • pedagogicznego
 • terapeutycznego

W pobliżu naszej Gminy znajdują się obecnie dwa bezpłatne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:

 

 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tyszowcach
  ul. Wielka 101
  22-630 Tyszowce
  tel. 84 661 95 87
  http://www.sowtyszowce.pl

 2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach
  ul. 11 Listopada 12
  27-600 Sandomierz
  tel. 15 836 28 69
  http://www.sowgorzyce.pl/