POMOC ŻYWNOŚCIOWA – FEPŻ

Informujemy, że od 01.03.2024 r. w siedzibie OPS Janów Lubelski – pokój 25 wydawane będą skierowania kwalifikujące pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł;

– dla osoby w rodzinie – 1 590,00 zł.