Poniedziałek, 13 maj 2019 r. Serwacego, Roberta i Glorii Wizyt na stronie: 129894 Wczoraj: 43 Dzisiaj: 40 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Program „SOS Zdążyć z Pomocą”
2019-04-25 14:29:55

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że pozyskał środki z Budżetu Obywatelskiego Miasta Janów Lubelski na realizację Program „SOS Zdążyć z Pomocą”.
Głównym celem programu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, poprzez działanie na rzecz rozwoju usług opiekuńczych wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwiają osobom niesamodzielnych jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w środowisku domowym.
W ramach programu zostanie zakupione i rozprowadzone wśród mieszkańców Gminy Janów Lubelski:
•    100 sztuk pudełek życia,
•    100 sztuk opasek ratunkowych SOS,
•    10 sztuk bransolet elektronicznych.
W Pudełkach Życia znajdować się będą następujące informacje:- karta informacyjna zawierająca m.in. dane osobowe, dane na temat chorób, stanu zdrowia, grupę krwi, przyjmowane lekarstwa, uczulenia na lekarstwa potwierdzone przez lekarza, nr telefonów i adresy do najbliższych członków rodziny i opiekunów, inne dokumenty medyczne i ważne informacje dla służb ratowniczych.
Opaska ratunkowa SOS (silikonowa), zawierać będzie: imię, grupa krwi, nr telefonów do bliskich, ważne choroby, uczulenia, pobierane leki.
Opaska elektroniczna- urządzenie, które ma łączność z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, które po weryfikacji zgłoszenia realizuje odpowiednie procedury medyczne. Ponadto  w przypadku kiedy użytkownik opaski elektrycznej straci przytomność bądź upadnie, opaska elektroniczna automatycznie wykryje upadek  i wyśle informację do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Użytkownik opaski elektronicznej znajduje się pod opieką CZOM 24  godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne.

          Wszystkie osoby potrzebujące i zainteresowane otrzymaniem opaski ratunkowej SOS, pudełka życia lub elektronicznych bransolet proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, telefon 15 8724676, gdzie znajduje się komisja, która będzie weryfikować zasadność otrzymania pomocy w wyżej wymienionych formach.

 Program „SOS Zdążyć z Pomocą”
2019-04-05 14:56:51

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że pozyskał środki z Budżetu Obywatelskiego Miasta Janów Lubelski na realizację Programu „SOS Zdążyć z Pomocą”.
Głównym celem programu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, poprzez działanie na rzecz rozwoju usług opiekuńczych wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwiają osobom niesamodzielnych jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w środowisku domowym. W ramach programu zostanie zakupione i rozprowadzone wśród mieszkańców Gminy Janów Lubelski 100 sztuk pudełek życia, 100 sztuk opasek ratunkowych SOS.
W Pudełkach Życia znajdować się będą następujące informacje: karta informacyjna zawierająca m.in. dane osobowe, dane na temat chorób, stanu zdrowia, grupę krwi, przyjmowane lekarstwa, uczulenia na lekarstwa potwierdzone przez lekarza, nr telefonów i adresy do najbliższych członków rodziny i opiekunów, inne dokumenty medyczne i ważne informacje dla służb ratowniczych. Pudełko znajdować się będzie w domu podopiecznego na wypadek  interwencji służb ratunkowych ratujących życie.
Opaska ratunkowa SOS, zawierać będzie: imię, grupa krwi, nr telefonów do bliskich, ważne choroby, uczulenia, pobierane leki.
Wszystkie osoby potrzebujące i zainteresowane otrzymaniem opaski ratunkowej SOS lub pudełka życia proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, telefon 15 8724676.Ogłoszenie PCPR
2019-04-04 10:38:56

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej dla dzieci z terenu naszego powiatu.

 

 „Dziecko dla pełnego i prawidłowego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”.                                                 Konwencja Praw Dziecka

Nie wszystkie dzieci mają to szczęście, by wychowywać się w rodzinie biologicznej. Dzieciom, które nie mogą liczyć na bezpieczeństwo i miłość w swoich rodzinach pragniemy znaleźć środowisko zastępcze.

Poszukujemy osób, które zapewnią osamotnionym i osieroconym dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, swobodny rozwój, a przede wszystkim stworzą im prawdziwy dom.

Tak wiele dzieci chce zostać częścią kochającej i troszczącej się rodziny.

Spełnij marzenie choć jednego z nich i

Zostań rodziną zastępczą


 
Zapraszamy osoby zainteresowane tworzeniem rodzin zastępczych do nawiązania kontaktu z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim,
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723-345

pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl

 

 

 

 Ocena Zaspobów Pomocy Społecznej za 2018 rok
2019-03-22 13:32:08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że w roku 2019 będzie dokonywana Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Janów Lubelski za 2018rok.  Zapraszamy organizacje i instytucje  podejmujące działania z zakresu pomocy społecznej  do  przekazywania danych z działalności za rok 2018 bezpośrednio  w siedzibie tut. OPS lub na  adres e- mail opsjl@wp.pl  do dnia 02.04.2019 r.Wydawanie żywności - styczeń 2019
2019-01-23 10:15:35Informacja
2019-01-16 13:20:24

Od dnia 1 stycznia 2019r. o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin wielodzietnych, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice , którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, mieszczącego się przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, piętro II pokój nr 9.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Janowie LubelskimŻyczenia Bożonarodzeniowe
2018-12-21 10:47:38Realizacja świadczeń rodzinnych za grudzień 2018
2018-12-19 09:49:20

Wypłata niezrealizowanych świadczeń rodzinnych za rok 2018 nastąpi dnia 28.12.2018r. Osoby odbierające wypłatę w formie gotówkowej prosimy o odbiór gotówki z placówki bankowej od godzin porannych.XII Gali Wolontariatu już za nami...
2018-12-14 12:41:04

Mottem tegorocznej już XII Gali Wolontariatu były słowa Jana Pawła II „Wy jesteście moją miłością i moja nadzieją”. Miłość wyrażona szlachetnością serc i szlachetnością uczynków, ofiarowana bezinteresowna i wiary w lepsze jutro. To właśnie wolontariusze poprzez swoją działalność dają ludziom potrzebującym nadzieję i wiarę w to, że życie może być czymś wspaniałym.Poznaliśmy wyniki 16. edycji konkursu "Człowiek bez barier"
2018-12-14 11:57:26

16 lat tradycji Konkurs "Człowiek bez barier" został zainicjowany w 2003 roku z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych przez magazyn "Integracja". W 2006 r. Konkurs objęła honorowym patronatem Małżonka ówczesnego Prezydenta RP, Pani Maria Kaczyńska. W 2011 r. poszerzyliśmy formułę Konkursu o Nagrodę Publiczności, przyznawaną głosami internautów portalu Niepelnosprawni.pl i czytelników magazynu "Integracja". W 2016 r. pojawiła się nowa kategoria – Osobowość Internetowa. Gala Konkursu odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. W 2018 r. honorowy patronat nad tym wydarzeniem, już po raz czwarty, objęła Małżonka Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda.Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim