Obowiązek informacyjny dotyczący programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wieloletni rządowy program ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Moduł 1 i 2)

Dofinansowanie 107 000,00 zł

Całkowita wartość 178 400,00 zł

W ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 realizowana jest pomoc w jednej z trzech form:

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków w Gminie.