Spotkanie koalicji na rzecz osób dotkniętych przemocą

11 marca w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie w ramach budowania koalicji osób, służb i instytucji działających na rzecz osób dotkniętych przemocą w gminie Janów Lubelski. Tworzenie koalicji wynika z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022. Pierwsze spotkanie miało charakter szkoleniowy. Szkolenie poprowadziła Pani Marcelina Romanko-Skóra – radca prawny, która przedstawiła „Aspekty prawne budowania lokalnej koalicji osób i służb, instytucji i organizacji na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji, którzy pomagają ofiarom przemocy. Było to pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań w 2022 roku.

Zdjęcie przedstawia szkolenie z zakresu budowania lokalnej koalicji

Zdjęcie przedstawia szkolenie z zakresu budowania lokalnej koalicji

 

Zdjęcie przedstawia szkolenie z zakresu budowania lokalnej koalicji

Zdjęcie przedstawia szkolenie z zakresu budowania lokalnej koalicji

 

Zdjęcie przedstawia szkolenie z zakresu budowania lokalnej koalicji

Zdjęcie przedstawia szkolenie z zakresu budowania lokalnej koalicji

 

Zdjęcie przedstawia szkolenie z zakresu budowania lokalnej koalicji

Zdjęcie przedstawia szkolenie z zakresu budowania lokalnej koalicji