Lokalna koalicja osób i służb instytucji, i organizacji na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą

Celem lokalnej koalicji osób, służb i instytucji działających na rzecz osób dotkniętych przemocą w gminie Janów Lubelski jest zbudowanie platformy współpracy podmiotów działających na terenie gminy Janów Lubelski w zakresie przeciwdziałania przemocy. W roku 2022 planowane są 4 spotkania koalicji.

 

11 marca odbyło się spotkanie koalicji na rzecz osób dotkniętych przemocą