Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

 

Plakat informacyjny do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Plakat informacyjny do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim przystąpił  do realizacji resortowego  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania wynosi 142 620,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 142 620,00 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie ich szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalno-sportowe /rozrywkowe /społeczne),

  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

  • załatwianiu spraw urzędowych,

  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.

  • doraźnej, okazjonalnej pomocy w domu , jeśli spełnia cele określone programem.

W ramach realizacji Projektu wsparcie otrzyma 10 osób niepełnosprawnych (w stopniu znacznym i umiarkowanym) zamieszkujących na terenie gminy Janów Lubelski.

Założeniem realizacji projektu jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez podejmowanie aktywności w życiu społecznym, zwiększenie niezależności osoby niepełnosprawnej.