Zaproszenie

„Wszelka przemoc wynika z tego, że ludzie oszukują się, wierząc, że ich ból wywołali inni ludzie

i że w związku  z tym ci ludzie zasługują na  karę”.

Marshall Rosenberg

Obrazek przedstawia parasol symbolizujący kampanię ‘’Janów bez przemocy’’

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach lokalnej koalicji osób i służb, instytucji i organizacji na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą zaprasza do udziału w szkoleniu „ Aspekty prawne budowania lokalnej koalicji na rzecz osób
i rodzin dotkniętych przemocą”, które odbędzie się dnia 11 marca 2022 roku o godz. 9.00
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23,  23-300 Janów Lubelski.
Szkolenie poprowadzi radca prawny ze „Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES”
Pani Marcelina Romanko – Skóra.

 

Stopka przedstawia logo Gminy Janów Lubelski oraz logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

Stopka przedstawia logo Gminy Janów Lubelski oraz logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim