Kadra OPS

Marzena Rążewska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 015 872-46-76 wew. 22
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 1
e-mail: razewska.marzena@opsjl.pl
_____________________________________________________________________

Lucyna Gazda – Główny Księgowy
tel. 015 872-46-76 wew. 36
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 21
e-mail: gazda.lucyna@opsjl.pl

Agnieszka Rodak – Inspektor ds. Kadr, Płac i Ubezpieczeń
tel. 015 872-46-76 wew. 36
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 21
e-mail: rodak.agnieszka@opsjl.pl
_____________________________________________________________________

Beata Kołtyś – Podinspektor ds. Organizacyjno – Administracyjnych/Sekretariat
tel. 015 872-46-76 wew. 20
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 2
e-mail: koltys.beata@opsjl.pl
_____________________________________________________________________

Zbigniew Sowa – Administrator Sieci
tel. 015 872-46-76 wew. 24
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 5
e-mail: sowa.zbigniew@opsjl.pl

_____________________________________________________________________

Anna Mazur – Główny Specjalista – Koordynator d/s Pomocy Środowiskowej
tel. 015 872-46-76 wew. 32
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 22
e-mail: mazur.anna@opsjl.pl

_____________________________________________________________________

Natalia Kiszka – Starszy Inspektor d/s Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych
tel. 015 872-46-76 wew. 33
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 23
e-mail: kiszka.natalia@opsjl.pl
_____________________________________________________________________

Pracownicy socjalni

Agnieszka Chmiel – Pracownik Socjalny
tel. 015 872-46-76 wew. 26
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 6
e-mail: chmiel.agnieszka@opsjl.pl

Anna Ułanowska – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 015 872-46-76 wew. 27
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 7
e-mail: ulanowska.anna@opsjl.pl

Ewa Stańko – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 015 872-46-76 wew. 27
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 7
e-mail: stanko.ewa@opsjl.pl

Edyta Tchórz – Główny Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 015 872-46-76 wew. 28
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 8
e-mail: tchorz.edyta@opsjl.pl

Sylwia Cybart – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 015 872-46-76 wew. 26
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 8
e-mail: cybart.sylwia@opsjl.pl

Agnieszka Radomska – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 015 872-46-76 wew. 29
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 9
e-mail: radomska.agnieszka@opsjl.pl

Justyna Rząd – Główny Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 015 872-46-76 wew. 29
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 9
e-mail: rzad.justyna@opsjl.pl

_____________________________________________________________________

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny

Justyna Grzywacz – Kierownik Sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
tel. 015 872-46-76 wew. 34
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 18
e-mail: grzywacz.justyna@opsjl.pl

Marta Miazga – Referent d/s Świadczeń Rodzinnych
tel. 015 872-46-76 wew. 35
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 18
e-mail: miazga.marta@opsjl.pl

Urszula Wereska – Referent ds. Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
tel. 015 872-46-76 wew. 35
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 18
e-mail: wereska.urszula@opsjl.pl

_____________________________________________________________________

Asystenci rodziny

Urszula Jargiło – Asystent Rodziny
tel. 015 872-46-76 wew. 30
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
pok. 17
e-mail: jargilo.urszula@opsjl.pl

_____________________________________________________________________

Wojciech Kras – Kierowca – Konserwator
tel. 015 872-46-76
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
_____________________________________________________________________

Monika Matysiak – Sprzątaczka – Pomoc Kuchenna
tel. 015 872-46-76
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
_____________________________________________________________________
Opiekunki środowiskowe

Danuta Torba – Opiekunka Środowiskowa
tel. 015 872-46-76
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23

Iwona Mucha – Opiekunka Środowiskowa
tel. 015 872-46-76
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23

Wioletta Jakubiec – Opiekunka Środowiskowa
tel. 015 872-46-76
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23

Dorota Ferenc – Opiekunka Środowiskowa
tel. 015 872-46-76
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23

_____________________________________________________________________

Beata Łukasiewicz – Pielęgniarka
tel. 015 872-46-76
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23