Instytucje świadczące pomoc na terenie Gminy Janów Lubelski

Wszelką pomoc w sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie uzyskają Państwo w podanych instytucjach:

 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
  ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23;
  23-300 Janów Lubelski
  tel.: 15 872 46 76 wew. 30
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
  ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23;
  23-300 Janów Lubelski
  tel.: 15 872 46 76
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
  ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29;
  23-300 Janów Lubelski
  tel.: 15 872 33 45
 4. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
  ul. Zamoyskiego 92
  23-300 Janów Lubelski
  tel. 15 87-10-210
  tel. 997
 5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Zamoyskiego 59
  23-300 Janów Lubelski
  tel.: 15 872-43-32
 6. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim
  ul. Zamoyskiego 94
  23-300 Janów Lubelski
  tel. 15 872 04 49
 7. Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim
  ul. Wojska Polskiego 19A
  23-300 Janów Lubelski
  tel. 15 872 07 84
 8. Poradnia Leczenia Uzależnień w Janowie Lubelskim
  ul. Zamoyskiego 149
  23-300 Janów Lubelski
  tel. 15 872 46 11 wew. 332