Konkurs plastyczny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

zaprasza dzieci w wieku 12-15 lat
z terenu gminy Janów Lubelski

do udziału w konkursie plastycznym

“MASKOTKA FESTIWALU –
JANÓW BEZ PRZEMOCY”

polegającym na wykonaniu projektu maskotki

Spośród nadesłanych prac wyłoniony zostanie zwycięzca, którego projekt zostanie wykorzystany do stworzenia maskotki będącej symbolem projektu promującego rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałania.

oraz w konkursie plastycznym

”BEZPIECZNA RODZINA”

polegającym na wykonaniu plakatu

Spośród nadesłanych prac wyłoniony zostanie zwycięzca, którego praca będzie symbolem umieszczonym na materiałach promujących zdrowy styl życia bez przemocy w rodzinie oraz Festiwal „Janów bez przemocy”.

W każdym konkursie organizator nagrodzi trzy najlepsze prace, zwycięzcy otrzymają cenne nagrody rzeczowe, których wręczenie nastąpi na sierpniowym Festiwalu “Janów bez przemocy” odbywającego się na terenie Parku Rekreacji ZOOM Natury.

Termin składania prac do 16.07.2021r.
Miejsce składania prac: Sekretariat Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lub. ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na oficjalnej stronie internetowej miasta

 

Załączniki do pobrania na konkurs “MASKOTKA FESTIWALU – JANÓW BEZ PRZEMOCY”:

zal_nr_1_regulamin_konkursu_maskotka

 

zal_ nr_2_karta_zgloszeniowa_maskotka

 

Załączniki do pobrania na konkurs ”BEZPIECZNA RODZINA”

 

zal_nr_1_regulamin_konkursu_bezpieczna_rodzina

 

zal_nr_2_karta_zgloszeniowa _bezpieczna_rodzina

 

Ogłoszenie konkursu w ramach zadania publicznego w  projekcie „Janów Bez Przemocy” realizowanego z Programu Osłonowego: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Janów Lubelski, a Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 45.648,00 zł. oraz środków własnych 12.260,00 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

Grafika przedstawia barwy Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim oraz herb Janowa Lubelskiego.