Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim z dnia 13 Lipca 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, z uwagi na bardzo wysokie temperatury powietrza

Zarządzenie nr 8