21 Listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada wszystkim Pracownikom Służb Społecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, a w szczególności pracownikom socjalnym składam serdeczne podziękowania
i wyrazy uznania za pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Życzę, aby każdy dzień przynosił zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy, a nagrodą za Wasz trud
i wysiłek był szacunek społeczny i wdzięczność osób, którym pomagacie. Życzę zdrowia, siły, wytrwałości, poczucia bezpieczeństwa, wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, a także radości z codziennej pracy, oraz przekonania, iż Wasze wysiłki ułatwiają życie wielu mieszkańcom naszej gminy.

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim
Marzena Rążewska