Uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2023

W dniu 22 listopada br. w restauracji „Kryształowa” odbyła się na XIV Gala  Powiatowa z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, której organizatorem w tym roku  był  Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim i Powiat Janowski. 

Mottem tegorocznego spotkania były słowa Zenta Maurina Raudive; ”Każda radość, którą niesiemy innym zawsze do nas powróci” …..

Na Galę przybyli goście zaproszeni w osobach: Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Starosta Janowski Artur Pizoń, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Dworak, oraz burmistrzowie  Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego, Witold Kowalik Burmistrz Modliborzyc oraz wójtowie z wszystkich gmin z terenu powiatu.

W uroczystości udział wzięli  dyrektorzy i kierownicy jednostek pomocy społecznej i innych służb społecznych wraz  z pracownikami. Nasz Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowała Pani Dyrektor Marzena Rążewska  wraz z pracownikami Ośrodka.

Było wiele ciepłych słów podziękowania i uznania za pracę i zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących pomocy, a także  docenienia profesjonalnego podejścia pracownika socjalnego do tych osób, które potrzebują wsparcia.

 
Podczas Gali wręczono „Różę Pomocy Społecznej”, nagrodę Starosty Janowskiego, która przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. To wyróżnienie  otrzymała Pani Natalia Kiszka, pracownica Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Pani Natalia posiada wieloletni staż pracy w pomocy społecznej jest koordynatorem wolontariatu przy tut. Ośrodku. Wspólnie ze szkolnymi i klubami wolontariatu oraz lokalnymi organizacjami społecznymi organizuje wydarzenia, zbiórki i akcje społeczne, które mobilizują do pomagania. Pani Natalii nagrodę wręczali; Starosta Janowski Artur Pizoń, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Dworak i Dyrektor PCPR w Janowie Lubelskim Anna Śmit.

Podczas Gali była także wręczona specjalna nagroda, którą otrzymała Pani Bożena Czajkowska, Sekretarz Gminy Janów Lubelski, za wieloletnią służbę drugiemu człowiekowi. Nagrodę Pani Sekretarz wręczali; Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Ćwiek oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Śmit.
Galę uświetnił występ młodzieżowej Grupy Artystycznej, działającej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, której opiekunami są: siostra Tomasza Agnieszka Jaroszkiewicz, Aleksandra Wieleba oraz ks. Tomasz Kopeć.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym życząc  zdrowia, cierpliwości oraz zwykłej ludzkiej życzliwości.