koalicja (3)

Zdjęcie przedstawia uczestników koalicji.