Spotkanie koalicji

7 września 2023r. odbyło się kolejne spotkanie koalicji osób i służb, instytucji i organizacji na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą. Na spotkanie została zaproszona dr Anna Lada z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, która poświęciła wiele uwagi przemocy rówieśniczej. Zagadnienie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród uczestników koalicji. Prowadząca wskazała główne problemy oraz sposoby pomocy dzieciom i młodzieży.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przybyły na spotkanie i wykazały się wielka wrażliwością na potrzeby dzieci i młodzieży.

Zdjęcie przedstawia uczestników koalicji.

 

Zdjęcie przedstawia uczestników koalicji.

 

Zdjęcie przedstawia uczestników koalicji.