Stop przemocy w gminie Janów Lubelski – pogadanki w szkołach

W ramach projektu „Stop przemocy w Gminie Janów Lubelski” w szkołach podstawowych z terenu Gminy począwszy od września 2022 roku do końca listopada 2022 roku odbywają się pogadanki dotyczące rozpoznawania różnych form przemocy i promowania właściwych postaw młodzieży wobec zjawiska przemocy. Spotkania z dziećmi są zorganizowane i prowadzone są przez specjalistów z Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Pogadanki dedykowane są uczniom szkół podstawowych i mają charakter profilaktyczno – edukacyjny. uczniowie na spotkaniach otrzymują materiały promocyjne. Specjaliści poruszają istotne tematy dotyczące agresji, przemocy, alkoholizmu i procedury „Niebieskie karty”. Zajęcia w szkołach organizowane są w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i sfinansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym celem spotkań z dziećmi i młodzieżą jest poszerzenie wiedzy na temat różnych aspektów i przejawów przemocy ze strony innych osób oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji. Zajęcia dostarczają również informacji o tym gdzie osoby doświadczające przemocy lub jej świadkowie mogą zwracać się po pomoc i wsparcie.

Anna Ułanowska

Zdjęcie przedstawia pogadankę na temat przemocy

 

Zdjęcie przedstawia pogadankę na temat przemocy

 

Zdjęcie przedstawia pogadankę na temat przemocy