Stop przemocy w gminie Janów Lubelski – „Emocje oczami dziecka”

W ramach projektu „Stop przemocy w Gminie Janów Lubelski” w przedszkolach z terenu Gminy we wrześniu i październiku 2022 roku odbywa się kampania profilaktyczna pt. „Emocje oczami dziecka”. Cykl spotkań adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia z dziećmi są zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i sfinansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkania z dziećmi prowadzone są przez specjalistów z Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim i mają na celu wspomaganie rozwoju dzieci w zakresie inteligencji społecznej, moralnej i emocjonalnej oraz kształtowania pozytywnych postaw i rozpoznawania emocji. Dzieci uczą się rozpoznawać i wyrażać emocje, a także radzić sobie z nimi. Specjaliści prowadzą zajęcia edukacyjne w formie zabaw i gier dostosowanych do tematyki zajęć i wieku dzieci. Na spotkaniach wszystkie dzieci nagradzane są upominkami i słodyczami. Zaplanowany cykl spotkań pozwoli dzieciom zrozumieć swoje emocje, poprawnie je nazywać i zachowywać się w sposób społecznie akceptowalny. Dzieci, które opanują te umiejętności mają większe zaufanie do siebie, rośnie ich poczucie własnej wartości i potrafią także rozpoznawać i zrozumieć zachowania innych osób. W związku z tym łatwiej nawiązują różnorodne relacje społeczne, a także lepiej sobie radzą w trudnych sytuacjach.

Anna Ułanowska

Zdjęcie przedstawia dzieci dmuchające balony z nadrukowanymi emotikonami

 

Zdjęcie przedstawia dziecko trzymające przygotowany plakat

 

Zdjęcie przedstawia dzieci rysujące plakaty na temat emocji

 

Zdjęcie przedstawia dzieci rysujące plakaty na temat emocji

 

Zdjęcie grupowe dzieci w przedszkolu