podziekowanie_Ukraina

Rysunek przedstawia podziękowanie za pomoc od Starosty Kamieńca Podolskiego w imieniu mieszkańców.

Rysunek przedstawia podziękowanie za pomoc od Starosty Kamieńca Podolskiego w imieniu mieszkańców.