Cykliczne spotkania seniorów w siedzibie OPS

Cykliczne spotkania seniorów w siedzibie OPS