Punkt informacyjny dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje o utworzeniu Punktu informacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową dla mieszkańców gminy Janów Lubelski.

W ramach Punktu świadczona jest pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz świadkom przemocy w formie poradnictwa socjalnego i rodzinnego.

Punkt informacyjny działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. ul. Boh. Poryt. Wzgórza 23; 23-300 Janów Lubelski.

Konsultanci Puntu informacyjnego pełnią dyżury w dniach:

  • poniedziałek – nr tel. 577 510 037; w godz. od 15.30 do 17.30

  • wtorek – nr tel. 577 510 065; godz. od 15.30 do 17.30

  • środa – nr tel. 577 510 037; w godz. od 15.30 do 17.30

  • czwartek nr tel. 577 510 065; w godz. od 15.30 do 17.30

  • piąteknr tel. 577 510 072; w godz. od 15.30 do 19.30

Punkt informacyjny dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje o utworzeniu Punktu informacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową dla mieszkańców gminy Janów Lubelski.

W ramach Punktu świadczona jest pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz świadkom przemocy w formie poradnictwa socjalnego i rodzinnego.

Punkt informacyjny działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. ul. Boh. Poryt. Wzgórza 23; 23-300 Janów Lubelski.

Konsultanci Puntu informacyjnego pełnią dyżury w dniach:

  • poniedziałek – nr tel. 577 510 037; w godz. od 15.30 do 17.30

  • wtorek – nr tel. 577 510 065; godz. od 15.30 do 17.30

  • środa – nr tel. 577 510 037; w godz. od 15.30 do 17.30

  • czwartek nr tel. 577 510 065; w godz. od 15.30 do 17.30