Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

W związku z planowanym rozpoczęciem od miesiąca czerwca kolejnej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje o możliwości zgłaszania osób niepełnosprawnych które byłyby zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Kto może liczyć na pomoc w ramach programu?

 • osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym może pomóc asystent?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce

(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalno-sportowe/rozrywkowe/społeczne),

 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

 • w załatwianiu spraw urzędowych,

 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp)

 • doraźna, okazjonalna pomoc w domu, jeśli spełnia cele określone Programem.

Informacje w sprawie programu udziela Zespół ds. pracy socjalnej i usług.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Radomska, tel 15 872-46-76

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do programu

 Klauzula informacyjna

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021

W związku z planowanym rozpoczęciem od miesiąca czerwca kolejnej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje o możliwości zgłaszania osób niepełnosprawnych które byłyby zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Kto może liczyć na pomoc w ramach programu?

 • osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym może pomóc asystent?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce

(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalno-sportowe/rozrywkowe/społeczne),

 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

 • w załatwianiu spraw urzędowych,

 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp)

Informacje w sprawie programu udziela Zespół ds. pracy socjalnej i usług.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Radomska, tel 15 872-46-76