Wyróżnienia dla pracowników OPS

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim zostali nagrodzeni!

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego – święto pracowników socjalnych,
a także wszystkich osób pracujących w pomocy społecznej. Z tej okazji w
Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość, w trakcie której zostały wręczone wyróżnienia dla pracowników pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej z Janowa Lubelskiego w osobach Pani Agnieszki Radomskiej, Edyty Tchórz oraz Justyny Rząd. Z rąk wicewojewody lubelskiego Pana Roberta Gmitruczuka odebrały dyplomy uznania w kategorii zespołowej za kreatywność i zaangażowanie
w
niesieniu wparcia rodzinom zagrożonym marginalizacją społeczną, podejmowanie interdyscyplinarnych przedsięwzięć, a także inicjowanie i rozwijanie współpracy z rożnymi instytucjami na rzecz poprawy funkcjonowania mieszkańców gminy Janów Lubelski.

Prezentowany zespół nagrodzonych pracowników socjalnych to osoby wrażliwe, pomocne
w rozwiązywaniu ludzkich problemów,
otwarte na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych. Ich praca przynosi wymierne efekty w społeczności lokalnej. Panie wkładają wiele serca i zaangażowania w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Podejmują wiele kreatywnych działań w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy. Wyróżniony zespół pracowników systematycznie doskonali swój warsztat pracy, cieszy się uznaniem wśród podopiecznych, współpracowników i przełożonych. Niewątpliwie stanowią wzór do naśladowania dla wszystkich.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
OPS Janów Lubelski

Link do strony Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z pełnym artykułem na  temat  obchodów Dnia Pracownika Socjalnego i wyróżnień.