„Na Was zawsze można liczyć” -XIII Gala Wolontariatu

To niezwykłe spotkanie już za nami. Jak co roku tut. Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze szkolnymi kołami i klubami wolontariatu zorganizował uroczystą Galę Wolontariatu, aby podziękować wszystkim osobom, które nie szczędzą swoich sił , a nade wszystko swojego serca
w służbie bliźnim.

Swoją obecnością zaszczycili nas goście w osobach;

* Poseł na Sejm Rzeczypospolitej – p. Jerzy Bielecki,

* Księża z obydwu parafii; ks. dr Jacek Staszak, ks. infułat Edmund Markiewicz, ks. kanonik Jan Sobczak i ks. Jacek Zieliński,

* Burmistrz Janowa Lubelskiego – p. Krzysztof Kołtyś,

* Starosta Janowski – p. Artur Pizoń,

* Wicestarosta Janowski – p. Michał Komacki,

* Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie– p. Justyna Orłowska,

* przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kraśniku,

* dyrektorzy szkół średnich i podstawowych,

* dyrektorzy placówek zaprzyjaźnionych oraz prezesi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy i powiatu

Tegoroczną uroczystość prowadzili uczniowie z Zespołu Szkół im W. Witosa – Aneta Mazur i Wiktor Matysiak pod bacznym okiem p. Barbary Łukasik.

Na wstępie BALLET CLASS IN MY ART pod kierownictwem p. Wioletty Małysz wykonał piękny układ taneczny wprowadzając nas w magiczną chwilę podziękowań. W dalszej części występowały dzieci i młodzież ze wszystkich szkól z terenu naszej gminy oraz zespół z Klubu Seniora „JANOWIACY”.

Wszyscy wolontariusze z poszczególnych kół i klubów wolontariatu zostali nagrodzeni i obdarowani drobnymi upominkami . Pani Justyna Orłowska – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie przekazała piękny list na ręce p. Dyrektor Magdaleny Kolasa jednocześnie dziękując za profesjonalizm, otwartość i wrażliwość na potrzeby innych. Gala Wolontariatu to cudowny czas, gdzie wiele osób snuje osobiste refleksje, czy warto angażować się w służbę drugiemu człowiekowi. Cieszy fakt, że udało się przeprowadzić wiele akcji, które służą dobru drugiego człowieka. Cieszy też fakt, że na janowskiej ziemi daje się zauważyć prawdziwy rozkwit wolontariatu, można by rzec „ od przedszkola do seniora”. Cieszy też fakt, że nasi wolontariusze wzięli sobie do swoich serc papieskie przesłanie, że „wolontariat pomaga zmieniać świat, ale i samego siebie”- mówi jedna z wolontariuszek- „ chciałabym pozostawić po sobie świat nieco lepszym- czy to w postaci radości na twarzy innego człowieka, czy to spełnienia czyjegoś małego marzenia” – wypowiada druga wolontariuszka, „wiem na czym polega piękne życie”- mówi kolejna.

Pamiętajmy o tym, że dobro uczynione zostaje zapamiętane i może do nas powrócić w najmniej spodziewanej chwili.

Po uczcie dla ducha wszyscy przeszliśmy na taras plastyczny na poczęstunek czyli coś dla ciała.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, by ta uroczystość mogła się odbyć. W szczególności podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza, za finansowe wsparcie bez którego nie udałoby się zorganizować XIII Gali Wolontariatu.

Czekamy z utęsknieniem do następnego roku.

Natalia K.