Program „SOS Zdążyć z Pomocą”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że pozyskał środki z Budżetu Obywatelskiego Miasta Janów Lubelski na realizację Programu „SOS Zdążyć z Pomocą”.
Głównym celem programu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, poprzez działanie na rzecz rozwoju usług opiekuńczych wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwiają osobom niesamodzielnych jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w środowisku domowym. W ramach programu zostanie zakupione i rozprowadzone wśród mieszkańców Gminy Janów Lubelski 100 sztuk pudełek życia, 100 sztuk opasek ratunkowych SOS.
W Pudełkach Życia znajdować się będą następujące informacje: karta informacyjna zawierająca m.in. dane osobowe, dane na temat chorób, stanu zdrowia, grupę krwi, przyjmowane lekarstwa, uczulenia na lekarstwa potwierdzone przez lekarza, nr telefonów i adresy do najbliższych członków rodziny i opiekunów, inne dokumenty medyczne i ważne informacje dla służb ratowniczych. Pudełko znajdować się będzie w domu podopiecznego na wypadek  interwencji służb ratunkowych ratujących życie.
Opaska ratunkowa SOS, zawierać będzie: imię, grupa krwi, nr telefonów do bliskich, ważne choroby, uczulenia, pobierane leki.
Wszystkie osoby potrzebujące i zainteresowane otrzymaniem opaski ratunkowej SOS lub pudełka życia proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, telefon 15 8724676.