Program „SOS Zdążyć z Pomocą”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że pozyskał środki z Budżetu Obywatelskiego Miasta Janów Lubelski na realizację Program „SOS Zdążyć z Pomocą”.
Głównym celem programu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, poprzez działanie na rzecz rozwoju usług opiekuńczych wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwiają osobom niesamodzielnych jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w środowisku domowym.
W ramach programu zostanie zakupione i rozprowadzone wśród mieszkańców Gminy Janów Lubelski:
•    100 sztuk pudełek życia, 
•    100 sztuk opasek ratunkowych SOS, 
•    10 sztuk bransolet elektronicznych. 
Pudełkach Życia znajdować się będą następujące informacje:- karta informacyjna zawierająca m.in. dane osobowe, dane na temat chorób, stanu zdrowia, grupę krwi, przyjmowane lekarstwa, uczulenia na lekarstwa potwierdzone przez lekarza, nr telefonów i adresy do najbliższych członków rodziny i opiekunów, inne dokumenty medyczne i ważne informacje dla służb ratowniczych.
Opaska ratunkowa SOS (silikonowa), zawierać będzie: imię, grupa krwi, nr telefonów do bliskich, ważne choroby, uczulenia, pobierane leki.
Opaska elektroniczna– urządzenie, które ma łączność z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, które po weryfikacji zgłoszenia realizuje odpowiednie procedury medyczne. Ponadto  w przypadku kiedy użytkownik opaski elektrycznej straci przytomność bądź upadnie, opaska elektroniczna automatycznie wykryje upadek  i wyśle informację do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Użytkownik opaski elektronicznej znajduje się pod opieką CZOM 24  godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne.

Wszystkie osoby potrzebujące i zainteresowane otrzymaniem opaski ratunkowej SOS, pudełka życia lub elektronicznych bransolet proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, telefon 15 8724676, gdzie znajduje się komisja, która będzie weryfikować zasadność otrzymania pomocy w wyżej wymienionych formach.