Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018

Podsumowanie realizacji – Podprogramu 2018

Caritas Diecezji Sandomierskiej jako Organizacja Partnerska Regionalna Caritas Polska – Organizacji Partnerskiej Ogólnopolskiej w czasie od 1 sierpnia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku realizowała na terenie swojej diecezji Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim jako Organizacja Partnerska Lokalna Caritas Diecezji Sandomierskiej uczestniczyła w Podprogramie 2018 i w czerwcu 2019 roku zakończyła jego realizację.

Celem Podprogramu 2018 było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od sierpnia 2018 roku do czerwca 2019 roku. Pomoc w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2018 kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogły zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Z pomocy mogły skorzystać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz niskim poziomem dochodów, odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Podsumowując z Podprogramu 2018 pomoc żywnościową otrzymało 920 osób z gminy Janów Lubelski. Z pośród wszystkich odbiorców 474 osoby – to mężczyźni, zaś 446 osób – to kobiety. W podziale ze względu na wiek z Podprogramu 2018 skorzystało : 235 osób poniżej 15 roku życia, 180 osoby powyżej 65 roku życia i 505 osób z pozostałych kategorii wiekowych. Z pomocy POPŻ Podprogramu 208 skorzystało 172 osoby niepełnosprawne i 748 osoby z pozostałych grup odbiorców.

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim jako OPL ściśle współpracowała w zakresie realizacji tej formy pomocy żywnościowej z Caritas Diecezji Sandomierskiej – OPR na podstawie stosownej umowy. Żywność była pobierana z Magazynu Caritas Diecezji Sandomierskiej znajdującego się przy ulicy Trześniowskiej 13, 27-600 Sandomierz. Wydawanie żywności odbywało się w dniu przywiezienia do OPL-u lub w dniu następnym w pomieszczeniach udostępnionych przez Parafię.

W Podprogramie 2018 OPL – Parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, rozdysponowała wśród osób potrzebujących 21 rodzajów artykułów spożywczych, były to: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód wielokwiatowy, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym. W sumie każda osoba otrzymała minimum 49,15 kilogramów żywności.

Udzielanie pomocy żywnościowej w formie paczek dla osób, którym zostały wydane skierowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim to jedna z form wsparcia w ramach realizacji Podprogramu 2018. Kolejną jest realizacja działań towarzyszących w ramach współpracy z OPR – Caritas Diecezji Sandomierskiej poprzez organizację warsztatów dla 150 uczestników. Warsztaty były przeprowadzone przez trenera posiadającego uprawnienia z zakresu dietetyki, kulinariów i zdrowego żywienia. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogramu 2018. Uczestnicy szczególnie polubili wspólne przygotowywanie posiłków. Warsztaty pozytywnie wpłynęły na aktywizację społeczną lokalnego środowiska. Następną jest aktywizacja społeczna osób otrzymujących pomoc poprzez zachęcanie ich do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju działaniach na rzecz włączenia społecznego Beneficjentów Programu POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2018. Odbywało się to w bezpośredni sposób przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej i społeczności lokalnej za pomocą następujących działań:

  • Ogłaszanie naboru do Programu POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2018, wywieszanie plakatów, informacje lokalne;

  • Akcja informacyjna, przeprowadzanie rozmów z członkami rodzin w celu zapoznania ich z zadaniami ,,Caritas” na terenie parafii;

  • Pomoc w wypełnianiu dokumentacji koniecznej do korzystania z pomocy żywnościowej i wszelkiej pomocy społecznej lub socjalnej;

  • Pomoc osób korzystających z POPŻ Podprogramu 2018 w realizacji samego zadania – pomoc przy rozładunku;

  • Zorganizowanie przywozu i rozprowadzanie żywności wśród najbardziej potrzebujących rodzin;

  • Wyszukiwanie wśród mieszkańców osób samotnych, chorych, którym możemy pomóc;

  • Pomoc w wypełnianiu różnorodnej dokumentacji;

  • Organizowanie w ramach działań towarzyszących warsztatów dla 150 osób.

Dzięki Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018 podniósł się standard życia osób o niskim statusie materialnym i rozwinęły się zainteresowania jego Beneficjentów związane z żywieniem, kulinariami, zarządzaniem gospodarstwem i budżetem domowym. Dzięki licznym działaniom towarzyszącym Uczestnicy Podprogramu 2018 mieli okazję aktywnie brać udział w życiu lokalnej społeczności.

Realizacja Podprogramu 2018 zakończyła się 30 czerwca 2019 roku. Wykonanie założeń Podprogramu 2018 było możliwe dzięki współpracy kilku organizacji: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Caritas Polska, Caritas Diecezji Sandomierskiej, Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, Gminy Janów Lubelski oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.