Grupa socjoterapeutyczna dla kobiet dotkniętych przemocą

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii informuje o utworzeniu grupy socjoterapeutycznej dla kobiet będących mieszkankami Gminy Janów Lubelski, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej związanej ze zjawiskiem przemocy, lub uzależnieniami;

Spotkania grupy socjoterapeutycznej odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 15.30 – 17.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 15 8724 676, 577 510 043