I Janowski konkurs kolęd i pastorałek dla seniorów ”Kolędujmy Razem”

30 stycznia 2024r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Janowskim Ośrodkiem Kultury zorganizował I janowski konkurs kolęd i pastorałek dla seniorów „Kolędujmy Razem”. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Janowa Lubelskiego Pan Krzysztof Kołtyś. Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród janowskich seniorów, którzy prezentowali swoje umiejętności wokalne. Udział wzięło 5 zespołów oraz trzy solistki. Przepiękne kolędy, wspaniałe stroje oraz radość seniorów towarzyszyła uczestnikom przez cały czas trwania konkursu. Występy oceniało jury w składzie: Barbara Nazarewicz, s. Tomasza Agnieszka Jaroszkiewicz oraz Edward Krzemiński, które przyznało nagrody w dwóch kategoriach zespół i solista.

W kategorii zespół I miejsce zajął zespół Rytmy Rekreo, II miejsce klub rekreacji ruchowej Vitalni i III miejsce zespół Metafonia. Wyróżnienie otrzymał klub seniora Lędzianie oraz zespół klubu seniora Janowiacy. W kategorii solista I miejsce zajęła Irena Olech, II miejsce Krystyna Łukasik i III Małgorzata Skubik. Nagrodzeni otrzymali statuetki klucza wiolinowego oraz upominki. Konkurs zaszczycił swoją obecnością Pan Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego, Krystyna Ćwiek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, Anna Śmit Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Janowie Lubelskim oraz ks. Adam Lechwar- Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim.

Serdecznie dziękujemy seniorom z terenu gminy Janów Lubelski, którzy zechcieli zaprezentować swoje umiejętności, a przede wszystkim za otwartość i zaangażowanie.