Zima !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje o wczesnym reagowaniu na pojawiające się odmrożenia w związku z atakami mrozów. Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił Poradnik Pacjenta, który zawiera informacje jak zapobiegać odmrożeniom ciała, co robić w przypadku ich wystąpienia oraz gdzie się zgłosić po pomoc medyczną.

Poradnik dostępny na stronie:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/poradnik-pacjenta-pierwsza-pomoc-przy-odmrozeniach,8542.html