Wydawanie żywności – lipiec 2023

Rysunek przedstawia plakat promujący wydawanie żywności w lipcu 2023

Rysunek przedstawia plakat promujący wydawanie żywności w lipcu 2023

 

 

Harmonogram wydawania produktów żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus realizowanego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej

Żywność będzie wydawana przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

ŚRODA 12.07.2023 r.

G O D Z I N A 9.00-13.00

Mieszkańcy Janowa Lubelskiego

CZWARTEK 13.07.2023 r.

G O D Z I N A 9.00-13.00

KISZKI
MOMOTY GÓRNE I DOLNE
SZEWCE
SZKLARNIA
UJŚCIE

PIĄTEK 14.07.2023 r.

G O D Z I N A 9.00-13.00

BIAŁA PIERWSZA I DRUGA
ŁĄŻEK ORDYNACKI, GARNCARSKI I PRZYMIARKI
ZOFIANKA GÓRNA

RODZINY Z UKRAINY