XIV Gala Wolontariatu już za nami…

Dnia 9 grudnia br. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyła się XIV Gala Wolontariatu.

Mottem spotkania była myśl św Jana Pawła II „Miłość mi wszystko wyjaśniła”- pochodząca z poematu „Pieśń o Bogu ukrytym”. Swoją obecnością w tym niezwykłym dniu zaszczycili nas: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim p. Krystyna Ćwiek, Sekretarz Gminy p. Bożena Czajkowska, Kierownik Referatu Organizacyjno Administracyjnego Magdalena Kolasa, Ks. Proboszcz parafii Św. Jadwigi w Janowie Lubelskim Waldemar Farion, dyrektorzy i kierownicy zaprzyjaźnionych jednostek pomocy społecznej oraz oświaty. W tym roku galę poprowadzili uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim. Nad całym scenariuszem i poszczególnymi występami uczniów czuwała p. Anna Targońska, p. Katarzyna Orzeł i p. Katarzyna Małek. Podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wysłuchaliśmy wiele pięknych utworów muzycznych w wykonaniu niezwykle utalentowanych młodych artystów przygotowanych pod opieką nauczycieli p. Anny Kwiecień, p. Agnieszki Wiechnik, Urszuli Wiechnik i p. Grzegorza Bolińskiego. Mogliśmy także podziwiać piękno i kunszt taneczny dzieci z grupy baletowej pod opieką p. Wioletty Małysz. Wszyscy wolontariusze aktywnie działający w szkolnych kołach wolontariatu pod opieką swoich koordynatorów wraz z nauczycielami wspierającymi akcje charytatywne otrzymali drobne upominki oraz piękne dyplomy z podziękowaniami za bezinteresowne gesty dobroci.

Koordynatorkami SKW w Białej Drugiej są p. Anna Król i p. Izabela Komsa. Natomiast koordynatorkami SKW w Publicznej Szkole Podstawowej w Momotach Górnych są p. Marta Startek i p. Agata Dycha. Nauczyciele wspierający i organizujący akcje charytatywne – p. Krzysztof Rosiński i ks. Kazimierz Sagan.

Koordynatorkami SKW w Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim są p. Katarzyna Małek, p. Katarzyna Orzeł i p. Anna Targońska. Nauczyciele wspierający i organizujący akcje charytatywne – p. Jadwiga Tylus, p. Joanna Kowal, s. Katarzyna Byszuk, p. Wioletta Małysz oraz p. Wioletta Sołtys. Koordynatorkami SKW w I Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim są p. Agnieszka Gierczak i p. Izabela Wąsek. Nauczyciele wspierający – s. Tomasza Agnieszka Jaroszkiewicz i ks. Tomasz Kopeć. SKW w Zespole Szkól im . W. Witosa kieruje p. Barbara Łukasik. Natomiast SKW w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim kieruje p. Ewa Grodecka. Nauczyciele wspiertający akcje charytatywne – p. Iwona Bełdyk, ks. Łukasz Kołodziej, p. Anna Majdanik i p. Marzena Moskal. Znaczną grupę nagrodzonych stanowiły osoby działające w stowarzyszeniach, klubach, związkach oraz w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy. I to jest piękne, że tyle osób ma w sobie taki potencjał dobra, którym potrafi się dzielić, gdy zachodzi taka konieczność. Dlaczego to codzienne dobro jest takie ważne?

Myślę, że w każdym z nas jest ten piękny impuls, aby stawać przy ludziach potrzebujących zwyczajnie naszej obecności. Obecności pełnej miłości. Bo miłość nam wszystko wyjaśnia.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Krzysztofowi Kołtysiowi za wsparcie finansowe na organizację tegorocznej gali. Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Janowskiego Ośrodka Kultury Łukaszowi Drewniakowi za udostępnienie nam sali widowiskowej oraz wszystkim panom akustykom za oprawę muzyczną i piękne efekty świetlne.

Obrazek przedstawia taniec grupy baletowej i prowadzi do galerii zdjęć