Podziękowanie

„Radość, która przemienia się w dziękuję,
jest najlepszą wdzięcznością.”
                                        G.E. Lessing

Podziękowanie

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w przedświąteczną zbiórkę żywności tj; wolontariuszom z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie Lubelskim, z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, nauczycielom, rodzicom wraz z dziećmi ze scholi parafialnej z parafii św. Jana Chrzciciela, siostrom zakonnym, duszpasterzom oraz innym osobom, którym leży na sercu pomoc drugiemu człowiekowi. Z przekazanych produktów do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej pracownicy przygotowali paczki żywnościowe, które następnie zostaną dostarczone osobom najbardziej potrzebującym z terenu naszej gminy. Za ten dar serca wszystkim – DZIĘKUJEMY!!!

Dyrekcja OPS w Janowie Lubelskim
wraz z pracownikami

Paczki żywnościowe

Paczki żywnościowe

Paczki żywnościowe