Wydawanie żywności–czerwiec 2021r.

 

OGŁOSZENIE

Harmonogram wydawania produktów żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019 realizowanego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej

Żywność będzie wydawana przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

 

ŚRODA 09.06.2021 r.

G O D Z I N A 9.00-14.00

Mieszkańcy Janowa Lubelskiego

 

 

CZWARTEK 10.06.2021 r.

G O D Z I N A 9.00-14.00

KISZKI
MOMOTY GÓRNE I DOLNE
SZEWCE
SZKLARNIA
UJŚCIE

 

PIĄTEK 11.06.2021 r.

G O D Z I N A 9.00-14.00

BIAŁA PIERWSZA I DRUGA
ŁĄŻEK ORDYNACKI, GARNCARSKI I PRZYMIARKI
ZOFIANKA GÓRNA

 

Żywność będzie wydawana zgodnie z listą osób, które odebrały skierowanie wydane przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, których dochód nie przekracza 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.