Ważna informacja dla Seniorów!

Od 20 października do 31 grudnia 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim jest realizowany program ,,Wspieraj Seniora”.

Jest to ogólnopolski program, który zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej. W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Organizacja usług wsparcia dla Seniora odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30. Zgłoszenia, które wpłyną przez Centralną Aplikację Statystyczną w soboty, niedziele i święta do OPS w Janowie Lubelskim, rozpatrywane będą od pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto I w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.