Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni!

Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni!

Ten trudny czas jest dla nas wszystkich wielkim testem solidarności i odpowiedzialności za losy drugiego człowieka. Pomimo nałożonych obostrzeń nie jesteśmy obojętni na wołanie
o pomoc każdemu, kto o nią prosi lub jej potrzebuje.

Od 26 marca br. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie lubelskim pakowali paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących z terenu całej gminy Janów Lubelski.
Z ponad 20 ton otrzymanej żywności z Caritas Diecezji Sandomierskiej, każdego dnia pracownicy sukcesywnie przygotowali paczki. Na obecną chwilę przygotowano 879 paczek dla 412 rodzin.
W akcję rozwożenia żywności zaangażowali się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Białej, Łążka Ordynackiego, Momot Górnych oraz Janowa Lubelskiego.

Ochotnikom strażakom przy dostarczaniu paczek pod właściwy adres zamieszkania towarzyszył pracownik socjalny. Cała żywność zostanie dostarczona do mieszkańców przed świętami.

Wszystkim strażakom, pracownikom Urzędu Miejskiego, pracownikom OPS oraz innym osobom zaangażowanym w powyższą akcję serdecznie dziękuję.

 

Magdalena Kolasa
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim

Galeria