Wydawanie żywności – styczeń 2020

 

OGŁOSZENIE

W dniach 29, 30, 31 stycznia 2020 r. /środa, czwartek, piątek/ w Parafii Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim będzie wydawana Żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019 realizowanego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej

Godziny wydawania żywności w dniach:

• 29 stycznia /środa/ od godziny 11.00 do 14.00

• 30 stycznia /czwartek/ od godziny 12.00 do 15.00

• 31 stycznia /piątek/ od godziny 11.00 do 13.00

Żywność będzie wydawana zgodnie z listą osób, które odebrały skierowanie wydane przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, których dochód nie przekracza 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie.