Oświadczenie_o zmianie decyzji w związku z epidemią