Piknik_Rodzinny_2020 (9)

Nakładanie ciepłego bigosu dla uczestników pikniku.