Nabór na asystenta osoby niepełnosprawnej – EDYCJA 2019 – 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych

do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020

Wymagane kwalifikacje:

  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • wykształcenie co najmniej średnie i jednoroczny udokumentowany staż w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zadania:

  • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
  • pomoc nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej będą świadczone w oparciu o umowę zlecenie.

Wynagrodzenie osoby świadczącej usługi asystenckie będzie wynosiło 30,00 zł brutto za godzinę. Asystent os. niepełnosprawnej , może świadczyć nie więcej, niż 30 godzin miesięcznie u jednego uczestnika programu.

 

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ul.Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Informacji w sprawie programu udziela: Zespół ds .pracy socjalnej i usług : Sylwia Cybart, Anna Ułanowska oraz Ewa Stańko – OPS w Janowie Lubelskim

tel: 15/87-24-676

 

Link do pełnej treści opisu Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 wraz z załącznikami