XV Gala Wolontariatu już za nami

Dnia 5 grudnia br. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyła się XV Gala Wolontariatu.

Mottem spotkania była myśl św Jana Pawła II „Miłość wyznacza właściwy kierunek naszego działania”. Swoją obecnością w tym niezwykłym dniu zaszczycili nas: Starosta Powiatu Janowskiego p. Artur Pizoń, Sekretarz Gminy p. Bożena Czajkowska, Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego p. Magdalena Kolasa, dyrektorzy i kierownicy zaprzyjaźnionych jednostek pomocy społecznej oraz oświaty.

W tym roku galę poprowadzili uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej. Nad całym scenariuszem i poszczególnymi występami uczniów czuwała p. Izabela Komsa i p. Anna Król. Podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wysłuchaliśmy wiele pięknych utworów muzycznych w wykonaniu niezwykle utalentowanych młodych artystów przygotowanych pod opieką nauczycieli p. Doroty Kret, p. Małgorzaty Mierzwa, p. Katarzyny Ilczuk oraz p. Doroty Nafalskiej. Mogliśmy także podziwiać piękno i kunszt taneczny dzieci z grupy przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola MeloMiko oraz z Oddziału Przedszkolnego w Białej Drugiej. Najaktywniejsi wolontariusze działający w szkolnych kołach wolontariatu pod opieką swoich koordynatorów wraz z nauczycielami wspierającymi akcje charytatywne otrzymali drobne upominki, piękną różę oraz dyplomy z podziękowaniami za bezinteresowne gesty dobroci.

Koordynatorkami SKW w Białej Drugiej są p. Anna Król i p. Izabela Komsa. Natomiast koordynatorkami SKW w Publicznej Szkole Podstawowej w Momotach Górnych są p. Marta Startek i p. Agata Pawlos. Koordynatorkami SKW w Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim są p. Katarzyna Małek, p. Katarzyna Orzeł i p. Anna Targońska. Nauczyciele wspierający i organizujący akcje charytatywne – p. Jadwiga Tylus, p. Joanna Kowal, s. Katarzyna Byszuk. Koordynatorkami SKW w I Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim są s. Tomasza Agnieszka Jaroszkiewicz p. Izabela Wąsek. i ks. Tomasz Kopeć. Nauczyciele wspierający – p. Agnieszka Gierczak, p. Maria Karczmarska i p. Aleksandra Wieleba. SKW w Zespole Szkól im . W. Witosa kieruje p. Barbara Łukasik. Natomiast SKW w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim kieruje p. Ewa Grodecka. Nauczyciele wspierający akcje charytatywne – p. Mariusz Wieleba, p. Magdalena Suchora, p. Janusz Sulowski, p. Monika Majkowska – Nizioł, p. Henryk Machulak, p. Władysław Matysek.

Dlaczego to codzienne dobro jest takie ważne? Myślę, że w każdym z nas jest ten piękny impuls, aby stawać przy ludziach potrzebujących zwyczajnie naszej obecności. Wszyscy wiemy, że to miłość wyznacza nam właściwy kierunek do bliźniego, będącego w potrzebie. Pomaganie jest bardzo ważne, pomagać może każdy, zawsze i wszędzie. Jakże ważna jest troska o los drugiego człowieka, ponieważ ona jest wyrazem naszego człowieczeństwa. Dla nas wszystkich jest to bardzo ważne, bo : „Życie jest piękne… choć kruche…” W tym uroczystym dniu życzymy wszystkim wolontariuszom, osobom wspierającym i zaangażowanym w tak liczne akcje charytatywne oraz niestrudzonym koordynatorom Szkolnych Kół i Klubów Wolontariatu za postawę godną naśladowania. Życzymy wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha, niech ten bezinteresowny dar z siebie nadal będzie źródłem wewnętrznej satysfakcji, a wdzięczność i uśmiech tych, którym pomagacie, niech motywuje Was do dalszego budowania „Cywilizacji Miłości” o którą tak prosił nasz rodak Św. Jan Paweł II.

Dziękujemy władzom naszego miasta za życzliwość i zrozumienie, za wszelakie wsparcie. Dziękujemy dyrektorom szkół podstawowych i średnich za pomoc w rozwoju działań wolontaryjnych. Serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi Janowskiego Ośrodka Kultury Łukaszowi Drewniakowi wraz z pracownikami za udostępnienie nam sali widowiskowej oraz wszystkim panom akustykom za oprawę muzyczną i piękne efekty świetlne. Słowa podziękowania kierujemy także do p. Józefa Jakubaszka z PPHU w Batorzu Pierwszym za okazaną pomoc oraz wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanym w organizację tegorocznej jubileuszowej Gali.

 

Galeria