Ważna informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku (Dz.U z 2022 r., poz.2127), oraz z sytuacją na rynku energii elektrycznej przyznającej dodatkowe uprawnienia posiadaczom Karty Dużej Rodziny tj. cyt. odbiorca uprawniony do stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh powinien złożyć stosowne oświadczenie (w spółce energetycznej w której się rozlicza) niezwłocznie, nie później niż do 30 czerwca 2023 roku.