Rysunek przedstawia skład produktów w garażu.

Rysunek przedstawia skład produktów w garażu.