Rysunek przedstawia przyczepy załadowane artykułami przeznaczonymi do transportu do Kamieńca Podolskiego – magazyn w domu parafialnym w Momotach Górnych

Rysunek przedstawia przyczepy załadowane artykułami przeznaczonymi do transportu do Kamieńca Podolskiego – magazyn w domu parafialnym w Momotach Górnych