Rysunek przedstawia pracowników UM Kamieniec Podolski – pierwszy z lewej Andrzej Hohłow, który rozpoczął całą DAPAMOGĘ. Drugi z prawej Denis Szewczuk, dzięki któremu sprawnie doszło do przejęcia i dystrybucji pomocy osobom potrzebującym.

Rysunek przedstawia pracowników UM Kamieniec Podolski – pierwszy z lewej Andrzej Hohłow, który rozpoczął całą DAPAMOGĘ. Drugi z prawej Denis Szewczuk, dzięki któremu sprawnie doszło do przejęcia i dystrybucji pomocy osobom potrzebującym.