II spotkanie Lokalnej Koalicji w Gminie Janów Lubelski

10 maja 2022r. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się już drugie z czterech zaplanowanych w 2022 roku spotkań lokalnej koalicji osób i służb, instytucji i organizacji na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą. Szkolenie pt. ”Aspekty psychologiczne pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą” poprowadziła psycholog Adriana Kucmin, która w atrakcyjny sposób pokazała uczestnikom możliwości pomocy osobom dotkniętym przemocą. Interesująca tematyka zgromadziła przedstawicieli instytucji, którzy na co dzień pomagają ofiarom przemocy. Spotkanie miało charakter warsztatowy, umożliwiając zebranym swobodne wypowiedzi oraz zadawanie pytań na nurtujące problemy.

Zdjęcie przedstawia spotkanie koalicji

Zdjęcie przedstawia spotkanie koalicji

 

Zdjęcie przedstawia spotkanie koalicji

Zdjęcie przedstawia spotkanie koalicji

 

Zdjęcie przedstawia spotkanie koalicji

Zdjęcie przedstawia spotkanie koalicji

 

Zdjęcie przedstawia spotkanie koalicji

Zdjęcie przedstawia spotkanie koalicji