Wydawanie żywności kwiecień 2022

 

OGŁOSZENIE

Harmonogram wydawania produktów żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 realizowanego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej

Żywność będzie wydawana przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

 

ŚRODA 06.04.2022 r.

G O D Z I N A 9.00-13.00

Mieszkańcy Janowa Lubelskiego

 

 

CZWARTEK 07.04.2022 r.

G O D Z I N A 9.00-13.00

KISZKI
MOMOTY GÓRNE I DOLNE
SZEWCE
SZKLARNIA
UJŚCIE

 

PIĄTEK 08.04.2022 r.

G O D Z I N A 9.00-13.00

BIAŁA PIERWSZA I DRUGA
ŁĄŻEK ORDYNACKI, GARNCARSKI I PRZYMIARKI
ZOFIANKA GÓRNA

 

Żywność będzie wydawana zgodnie z listą osób, które odebrały skierowanie wydane przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, których dochód nie przekracza dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł  i dla osoby w rodzinie 1320,00 zł .