Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Janów Lubelski – Допомога біженцям з України, які проживають у ґміні Янув-Любельський

W związku z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje:

Gdzie składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł ?

– Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, I piętro, pokój nr 25, w godzinach od. 7.30 do 15.30.

Kto może otrzymać jednorazowe świadczenie 300 zł ?

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

 • dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania

 • wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,

 • wpisanie do rejestru PESEL.

Jak wypełnić wniosek ?

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko

 • datę urodzenia

 • obywatelstwo

 • płeć

 • aktualny adres pobytu w Janowie Lubelskim

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci)

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)

 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski

 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miejski)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora

 • adres poczty elektronicznej

 • numer polskiego konta bankowego