Rajd rowerowy Janów Bez Przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w związku z realizacją projektu „Janów bez Przemocy” w dn. 23.09.2021 r. zorganizował Rajd Rowerowy dla mieszkańców gminy Janów Lubelski. Trasa Rajdu wyznaczona była przez lasy janowskie, uroczysko Kruczek do Ostoi Konia Biłgorajskiego w Szklarni, gdzie dla uczestników był przygotowany poczęstunek i kiełbaska z grilla. Uczestnicy na starcie rajdu otrzymali błękitny odblask do roweru na znak solidarności przeciwdziałania przemocy, oraz plecak.

Rajd rowerowy Janów Bez Przemocy

Rajd rowerowy Janów Bez Przemocy

Rajd rowerowy Janów Bez Przemocy

Na trasie zapewniona była opieka medyczna z niezbędnym wyposażeniem do udzielenia pierwszej pomocy.

Rajd rowerowy Janów Bez Przemocy

Rajd rowerowy Janów Bez Przemocy

Pogoda dopisała. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywne spędzenie czasu.

Rajd rowerowy Janów Bez Przemocy

Rajd rowerowy Janów Bez Przemocy

Rajd rowerowy Janów Bez Przemocy

Rajd rowerowy zorganizowany w ramach zadania publicznego w projekcie „Janów Bez Przemocy” realizowanego z Programu Osłonowego: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Janów Lubelski, a Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 45.648,00 zł. oraz środków własnych 12.260,00 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

Grafika przedstawia barwy Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim oraz herb Janowa Lubelskiego.